top of page
Abstract Background

Velkommen til Avalon

Hva er KiropraktikkI kiropraktikk, så ser vi på kroppen som helhetlig og sammenhengende. Kiropraktikk grunner ut ifra at kroppen er selvoppholdende og selvhelbredende.
 
Vi vet at kroppen kontrolleres av hjernen, men ryggmargen og det store nettverket av nerver som henter og leverer beskjeder fra hjernen er like viktige.
 
Hvis nervesystemet ikke fungerer optimalt, så kan ikke kroppen din det heller. Nedsatt funksjon av kroppen er ofte pga en type stress som kroppen opplever, som forårsaker dårlig kommunikasjon mellom hjernen og kroppen. Vi finner og fjerner dette, og gjenoppretter bevegelse i ryggraden som leder til forbedret styrke og bevegelighet, og derfor igjen - optimal funksjon.
 
I kiropraktikk, så skriver vi ikke ut resepter til pasientene våre. Imens ernæring og tilskudd nesten alltid er en del av helhetlig helse, så hender det at medisiner kan virke som et plaster på symptomene, istedet for å jobbe med årsaken til problemet. Kiropraktikk er en naturlig tilnærming, som legger til rette for kroppens medfødte prosess til å reparere og helbrede seg selv, slik at vi fungerer bedre, reparerer oss selv bedre og får høyere  livskvalitet.What is ChiropracticIn Chiropractic, we look at the human body as a whole. Chiropractic is based upon the idea that the body is self­-sustaining and self­-healing.
 
We know the body is controlled by the brain, but the spinal cord and vast network of nerves that carry its messages are just as important.
 
If this system doesn't function optimally, neither can your body. Poor function may be due to some form of stress, leading to a breakdown in communication between the brain and the body. We locate and remove that stress, restore movement in the spine which leads to improved strength and as a result, optimal function.
 
In Chiropractic, we don’t prescribe anything to treat our patients. Whilst supplementation and nutrition are almost always a part of the bigger health picture, drugs and prescriptions can sometimes be viewed as band-aids to treat symptoms, rather than treating the source of the problem. Chiropractic is a natural approach that facilitates the body's innate healing process so that we may heal better, function better and thrive.

AdobeStock_144989018

AdobeStock_144989018

AdobeStock_435766634_edited

AdobeStock_435766634_edited

AdobeStock_115917244

AdobeStock_115917244

AdobeStock_352438904

AdobeStock_352438904

AdobeStock_279753118_edited_edited

AdobeStock_279753118_edited_edited

AdobeStock_203150661

AdobeStock_203150661

78278ECF-200A-4347-B798-73B295F15B88_edited

78278ECF-200A-4347-B798-73B295F15B88_edited

AdobeStock_357873536

AdobeStock_357873536

AdobeStock_308728382

AdobeStock_308728382

AdobeStock_364513916

AdobeStock_364513916

AdobeStock_135076344

AdobeStock_135076344

AdobeStock_242217301_edited

AdobeStock_242217301_edited

AdobeStock_128028976

AdobeStock_128028976

Hva kan Kiropraktikk hjelpe med
 

Mange har en formening om at en kiropraktor kun jobber med nakke- eller ryggsmerter, men det er så mye mer innenfor kiropraktikk.

Mange bruker kiropraktikk gjennom graviditeten, helt til fødsel, og etterpå - I tillegg til å følge opp med behandling av babyen og så videre i barneårene. Hele familien kan ha nytte av de mange fordelene man får av å være under kiropraktisk behandling, uansett alder, og det er aldri for seint å starte.

Fra å forbedre vagaltonen, til å optimalisere immunsystemet, så er fordelene av regelmessig kiropraktisk behandling mange, og tilgjengelig for alle. Kontakt oss for en time, eller book på nett.

What can Chiropractic help withIt is often perceived that the Chiropractor solely treats back and neck pain, but there is so much more to Chiropractic.

Many enjoy care from pregnancy right through to post natal, newborn care and Chiropractic care for kids. Your whole family can enjoy the many benefits of being under Chiropractic care at any stage in their life, it's never too late to start. 

From improving vagal tone to optimising the immune system, the benefits of regular Chiropractic care are wide ranging and available to all. Contact us for an appointment today.

Oppdag Kiropraktikk

Oppdag Kiropraktikk

bottom of page